DanskEnglishDeutch

Kundens egen (eksterne) udviklingsafdeling for el-styringer

Blandt vores kunder oplever vi ofte den problemstilling, at man er i tvivl om, hvorvidt man selv skal gå i gang - eller om elektronik-/styringsopgaver bør lægges ud til en samarbejdspartner. I realiteten er der ofte tale om et valg mellem følgende betragtninger:

Drejer det sig om en vigtig kerneydelse, som skal beskyttes og hemmeligholdes ved at beholde alle data i egen virksomhed, eller er kravet til stadig ny og ajourført teknisk viden og ikke mindst omkostningsbetragtninger af afgørende betydning?

JE eletronic er i mange tilfælde svaret på denne problemstilling. Med vores fortrolighedserklæring afklares alle spørgsmål om beskyttelse og hemmeligholdelse, og når det gælder ajourført teknisk viden og omkostningsbevidsthed er det ganske enkelt betingelsen for, at vi kan eksistere som et selvstændigt specialfirma på området!

 Mere detaljeret giver et samarbejde vores kunder adgang til følgende karakteristika for JE electronic: 

 • Den lille organisations fleksibilitet.

 • Fordelene ved vores erkendelse af, at den mindre organisations berettigelse forudsætter et højt serviceniveau.

 • God situations- og procesforståelse.

 • Kreativ problemløsning.

 • Gode evner vedr. indkøb af komponenter - dels det at finde det rigtige og dels "godt købmandskab" (så også prisen bliver rigtig).

 • Vores lave omkostningsniveau.

 • Effektiv styring af udviklingsprocesser - med faste godkendelsesstadier (bl.a. angående tekniske basisforudsætninger, kravspecifikationer, produktbeskrivelse, tidsplan, omkostnings-/prisforløb).

 • Overholdelse af aftaler/præcision.

 • Etablering og vedligeholdelse af den nødvendige dokumentation.

 • Totalleverancer - idet vi selvstændigt og under eget ansvar sørger for nødvendige ydelser vedr. tilstødende funktioner fra samarbejdspartnere - f.eks. vedr. fremstilling/tilpasning af kabinetter, kabelbearbejdning/ledningssæt, betjeningspaneler/displayfolie etc.

 • Komplette tests vedr. delfunktioner, prototype og sluttests.

 

Vidste du det?

JE har lavet styringer til vejstribemaskiner i næsten 20 år.

some_text

Den nyeste udgave af styringen er baseret på Windows CE .

 

JE electronic a/s - Maserativej 3 - DK-7100 Vejle - Telefon: (+45) 75 85 70 77